SEO
Thainextstep.com สอนทำเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver Photoshop  PHP & MySql และ การทำ SEO
Un title page
Thainextstep.com สอน HTML บทความ Dreamweaver สอน Photoshop บทความ PHP & MySql Web Tips SEO Guide
Un title page
SEO Guide
  What is SEO
  Search Engine
  Meta Data
  จัดการเว็บให้ถูกหลัก SEO
  Head and Bold Text
  Keyword กุญแจสำคัญ
  สร้างไฟล์ sitemap.xml
  Add Google Sitemap
  PR / Backlinks / Alexa
  การเช็คค่า Google PR
  Social Bookmark คืออะไร
  DoFollow, NoFollow ?
 


  การใส่ Head และ Bold Text
 

การปรับแต่งเอกสาร โดยการกำหนด Head และ Bold Text ให้กับ Content เพื่อเพิ่มความสำคัญให้กับส่วนสำคัญของ Content หรือ ส่วนที่มี Keyword เพื่อเรียกร้องความสนใจจาก Bots

     
 

สำหรับในบทความนี้ เราจะมาทำการปรับแต่ง SEO ในส่วนของไฟล์เอกสารเว็บเพจ โดยการใส่ Head และ Bold Text ซึ่งสำหรับ Search Engine แล้ว Bots จะให้ความสำคัญในส่วนของข้อความที่เป็น Head และ Bold Text เป็นอย่างมาก เพราะ Bots จะมองว่าส่วนที่เป็น Head และ Bold Text เป็นส่วนสำคัญของเนื้อหาใน ๆ

 
   
 

ส่วนของ Content ที่ควรมีการใส่ Head และ Bold Textfont

การเลือกท่จะใส่ Head และ Bold Text นั้น ควรพิจารณาจากเหนื้อหาในหน้าเอกสารนั้น ๆ เป็นหลัก โดยปกติแล้วเราจะใส่ในส่วนที่สำคัญกับข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในส่วนบนของหน้า ซึ่งจะสังเกตพบและเห็นได้ทันที รวมทั้งคำ (Keyword) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในหน้านั้น และส่วนสรุปของข้อมูล ซึ่งเมื่อแยก ๆ ออกมาแล้ว ก็จะมีส่วนที่เราจะทำการใส่ Head และ Bold Text ก็มีดังนี้

1. หัวข้อเรื่อง หรือหัวข้อรายละเอียด
2. ย่อหน้าแรก ซึ่งประโยคที่จะสื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมด หรือที่เรียกว่า "น้ำจิ้มของ Content"
3. Keyword ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในหน้านั้น ๆ
4. ส่วนสรุปเนื้อหา ซึ่งอยู่บริเวณล่างสุดของเพจ


 
   
 

รูปแบบการใส่ Head และ Bold Text

การใส่ h1, h2, h3 การใส่ขนาดข้อความโดยใช้ Head ในการทำ SEO เป็นส่วนที่มีความสำคัญ เนื่องจาก Bots จะมองว่าข้อความที่ใส่ Head มีความสำคัญกว่าข้อความปกติ โดยเฉพาะ h1 ซึ่งจะให้ความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือ h2, h3 ตามลำดับ โดยปกติควรใส่ Head ในส่วนของหัวข้อเนื้อหาในเพจ และส่วนย่อหน้าแรกของเนื้อหาของเว็บ

รูปแบบการใส่ <h3> ข้อความ </h3>

 
   
 

การใส่ <B> (Bold Text) หรือ <Strong> การใช้ข้อมูลแบบ Bold text และ Strong มักใช้ในการเน้นคำที่ความสำคัญในเนื้อหา เช่น ในส่วนของคำ Keyword เพราะคำที่เป็นลักษณะ Bold text และ Strong ในเนื้อหา Bots หรือ Search Engine จะให้ค่ะคะแนนความสำคัญกว่า text ปกติ นอกจากใส่ในส่วนของคำแล้ว อาจใช้ในส่วนสรุปในบริเวณสุดท้ายของเพจก็ได้เหมือนกัน

รูปแบบการใส่ <B> ข้อความ </B> หรือ <strong> ข้อความ </strong>

 
   
 

การใส่แบบ Italic หรือ ตัวเอียง การใส่ขนาดข้อความโดยใช้ Italic ก็มีความสำคัญกว่าการใส่ Text แบบธรรมดาเหมือนกัน แต่เป็นแบบที่ไม่นิยม เพราะเมื่อกำหนดข้อความเป็นตัวเอียงแล้วจะทำให้อ่านยาก นอกจากนี้ก็มี Search Engine หลาย ๆ ตัวที่ไม่ให้ความสำคัญกับการใส่ Italic

รูปแบบการใส่ <I> ข้อความ </I>สำหรับเรื่องการใส่ Head และ Bold Text เพื่อปรับแต่งเอกสารเว็บเพจให้สนใจในสายตา Bots ก็คงมีเพียงเท่านี้ แต่ยังไม่จบนะค่ะ มีวิธีอีกเพียบที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราเป็นเด็กดี ในสายตา Bots ติดตามอ่านได้ในบทความต่อ ๆ ไป

 
   
   
วันที่บทความ : 22 ม.ค. 2551              ที่มา : Webmaster

สอนทำเว็บไซต์   |   สอนภาษา HTML   |   สอน Dreamweaver   |   สอน Photoshop   |   สอนภาษา PHP & MySql   |   รวมทิป เทคนิคการทำเว็บไซต์   |   สอนการทำ SEO
:: Copyright © 2005 by Chatta design. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.::