SEO
Thainextstep.com สอนทำเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver Photoshop  PHP & MySql และ การทำ SEO
Un title page
Thainextstep.com สอน HTML บทความ Dreamweaver สอน Photoshop บทความ PHP & MySql Web Tips SEO Guide
Un title page
SEO Guide
  What is SEO
  Search Engine
  Meta Data
  จัดการเว็บให้ถูกหลัก SEO
  Head and Bold Text
  Keyword กุญแจสำคัญ
  สร้างไฟล์ sitemap.xml
  Add Google Sitemap
  PR / Backlinks / Alexa
  การเช็คค่า Google PR
  Social Bookmark คืออะไร
  DoFollow, NoFollow ?
 


  เริ่มต้น SEO ด้วยการใส่ Meta Tag
 

การใส่แท็ก Meta วิธีเริ่มต้นสำหรับการทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ ทำได้ง่าย ๆ แค่ใส่แท็ก Meta ให้เว็บไซต์ เว็บไซต์ของคุณก็จะทำอันดับได้ดีขึ้นใน Search Eingine

     
 

การใส่ Meta tag เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่เว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์ต่าง ๆ จะเริ่มต้นในการทำ SEO เพราะทำได้ง่าย ๆ แค่เพี่ยงเพิ่ม Meta tag เท่านั้น

รูปแบบแท็ก Meta

<META content="...รายละเอียด..." name=description>
<META content="...คำค้นที่เกี่ยวข้อง..." name=Keywords>
<META name="robots" content="index,follow">

 
   
 

วิธีการใส่แท็ก Meta
ให้ใส่แท็ก Meta ตามด้านบน โดยใส่ไว้ในส่วนของแท็ก Head ของเว็บเพจ หรือเว็บไซต์ หากเป็นการใส่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือหน้า Home Page ก็ให้ใส่ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ทั้งหมด แต่หากเป็นในส่วนของเว็บเพจหน้าในก็ให้ใส่ ขอมูลของรายละเอียดและคำค้น ในส่วน Content โดยใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหน้าเพจนั้น ๆ แต่ไม่ต้องใส่แท็ก <META name="robots" content="index,follow">

ขอยกตัวอย่างการใส่ข้อมูลของหน้านี้ ซึ่งอาจจะใส่ดังนี้

<Head>
<META content="การทำ SEO โดยการใช้ Meta Tag" name=description>
<META content="SEO, Meta Tag, ปรับแต่งเว็บ" name=Keywords>
<META name="robots" content="index,follow">
</Head>

 
   
 

เรามาทำความเข้าใจแท็ก Meta กันซักนิดนะค่ะ การใส่แท็ก Meta จะทำให้บบอทของ Search Engine ต่าง ๆ เข้าใจว่าเว็บไซต์ของเรานั้นเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร และมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง และบอทจะทำการเก็บข้อมูลในแท็ก Meta และข้อมูลรายเอียดของเว็บไซต์นั้นๆ ลงฐานข้อมูลของ Search Engine

 
   
 

เมื่อมีคนค้นหาข้อมูลจาก Search Engine ต่าง ๆ โดยการใส่คำค้น หรือ Keyword หากคำค้นหรือ Keyword นั้น ๆ ตรงกับ Keyword ที่เราใส่ในแท็ก Meta ซึ่งถูกเก็บในฐานข้อมูลของ Search Engine ข้อมูลของเว็บไซต์ของเรา ก็จะถูกแสดงในรายการค้นหารของ Search Engine

 
   
 

ในส่วน <META name="robots" content="index,follow"> จะเป็นการสั่งให้บอททำการกวาดหน้าเว็บไซต์ในหน้าแรก และให้บอทเข้าไปกวาด(เก็บ)ข้อมูลในส่วนอื่น ๆ ด้วย โดยตามเข้าไปตามลิงค์ URL ต่าง ๆ ที่บอทเจอในหน้าต่าง ๆ

ซึ่งการใส่คำสั่งนี้ก็จะเป็นการทำให้บอท เข้าไปเก็บข้อมูลในทุก ๆ ส่วนที่เดี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับหน้าแรกของเว็บไซต์ของเรานั่นเอง

แล้วลองปรับแต่ง SEO โดยเพิ่มแท็ก Meta ในเว็บไซต์ของคุณ และลองปรับแต่งใส่ของ Keyword และ description ดูค่ะ

 
   
   
วันที่บทความ : 18 พ.ย. 2550              ที่มา : Webmaster

สอนทำเว็บไซต์   |   สอนภาษา HTML   |   สอน Dreamweaver   |   สอน Photoshop   |   สอนภาษา PHP & MySql   |   รวมทิป เทคนิคการทำเว็บไซต์   |   สอนการทำ SEO
:: Copyright © 2005 by Chatta design. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.::