ผลสำรวจความสนใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Thainextstep.com

HTML 49.2 %
Deamweaver 16.92 %
photoshop 19.78 %
PHP & MySQL 9.89 %
อื่น ๆ 3.8 %

จำนวนผู้ Vote ทั้งหมด 2134 คน