ผลสำรวจความสนใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Thainextstep.com

HTML 49.25 %
Deamweaver 16.93 %
photoshop 19.7 %
PHP & MySQL 9.9 %
อื่น ๆ 3.8 %

จำนวนผู้ Vote ทั้งหมด 2132 คน