ผลสำรวจความสนใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Thainextstep.com

HTML 49.25 %
Deamweaver 16.95 %
photoshop 19.68 %
PHP & MySQL 9.89 %
อื่น ๆ 3.81 %

จำนวนผู้ Vote ทั้งหมด 2124 คน