ผลสำรวจความสนใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Thainextstep.com

HTML 49.12 %
Deamweaver 16.85 %
photoshop 19.72 %
PHP & MySQL 9.91 %
อื่น ๆ 3.75 %

จำนวนผู้ Vote ทั้งหมด 2160 คน