ผลสำรวจความสนใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Thainextstep.com

HTML 49.22 %
Deamweaver 16.96 %
photoshop 19.73 %
PHP & MySQL 9.86 %
อื่น ๆ 3.8 %

จำนวนผู้ Vote ทั้งหมด 2129 คน