ผลสำรวจความสนใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Thainextstep.com

HTML 49.39 %
Deamweaver 16.89 %
photoshop 19.54 %
PHP & MySQL 9.93 %
อื่น ๆ 3.83 %

จำนวนผู้ Vote ทั้งหมด 2114 คน