ผลสำรวจความสนใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Thainextstep.com

HTML 49.2 %
Deamweaver 16.93 %
photoshop 19.76 %
PHP & MySQL 9.88 %
อื่น ๆ 3.81 %

จำนวนผู้ Vote ทั้งหมด 2126 คน