ผลสำรวจความสนใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Thainextstep.com

HTML 49.23 %
Deamweaver 16.85 %
photoshop 19.82 %
PHP & MySQL 9.82 %
อื่น ๆ 3.77 %

จำนวนผู้ Vote ทั้งหมด 2149 คน