ผลสำรวจความสนใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Thainextstep.com

HTML 49.14 %
Deamweaver 16.86 %
photoshop 19.79 %
PHP & MySQL 9.8 %
อื่น ๆ 3.76 %

จำนวนผู้ Vote ทั้งหมด 2153 คน