ผลสำรวจความสนใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Thainextstep.com

HTML 49.27 %
Deamweaver 16.97 %
photoshop 19.61 %
PHP & MySQL 9.9 %
อื่น ๆ 3.82 %

จำนวนผู้ Vote ทั้งหมด 2121 คน