ผลสำรวจความสนใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Thainextstep.com

HTML 52.13 %
Deamweaver 14.89 %
photoshop 17.43 %
PHP & MySQL 8.8 %
อื่น ๆ 3.31 %

จำนวนผู้ Vote ทั้งหมด 2444 คน