ผลสำรวจความสนใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Thainextstep.com

HTML 49.11 %
Deamweaver 16.93 %
photoshop 19.88 %
PHP & MySQL 9.87 %
อื่น ๆ 3.79 %

จำนวนผู้ Vote ทั้งหมด 2138 คน