ผลสำรวจความสนใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Thainextstep.com

HTML 49.17 %
Deamweaver 16.84 %
photoshop 19.76 %
PHP & MySQL 9.83 %
อื่น ๆ 3.76 %

จำนวนผู้ Vote ทั้งหมด 2156 คน