ผลสำรวจความสนใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Thainextstep.com

HTML 49.14 %
Deamweaver 16.84 %
photoshop 19.77 %
PHP & MySQL 9.84 %
อื่น ๆ 3.76 %

จำนวนผู้ Vote ทั้งหมด 2155 คน