ผลสำรวจความสนใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Thainextstep.com

HTML 49.36 %
Deamweaver 16.9 %
photoshop 19.55 %
PHP & MySQL 9.94 %
อื่น ๆ 3.83 %

จำนวนผู้ Vote ทั้งหมด 2113 คน