Un title page
Thainextstep.com สอนทำเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver Photoshop  PHP & MySql และ การทำ SEO
Un title page
Thainextstep.com สอน HTML บทความ Dreamweaver สอน Photoshop บทความ PHP & MySql Web Tips SEO Guide
Un title page
สอน PHP & MySql
  การติดตั้ง Appserv
  โครงสร้างภาษา PHP
  การแสดงผลในภาษา PHP
  คอมเม้นท์ในภาษา PHP
  ตัวแปร และชนิดข้อมูล
  ควบคุมการทำงาน แบบ if
  ควบคุมการทำงาน แบบ else
  Operator การเปรียบเทียบ
  Operator การดำเนินการ
 


  คำสั่งควบคุมการทำงาน แบบ else
 

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการควบคุมการทำงาน โดยการกำหนดเงื่อนไข ให้กับโปรแกรมอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีใช้ใน php แตกต่างจาก if อย่างไร ดูคำตอบได้ในบทความนี้ค่ะ

     
 

จากที่ในบทความที่แล้วเราได้เรียนรู้การใช้คำสั่ง if () ไปแล้ว บทความนี้ จะเพิ่มคำสั่ง else เข้ามาค่ะ โดยคำสั่ง else นั้นเรามักจะนำมาใช้ ต่อจากคำสั่ง if โดยเป็นคำสั่งเงือนไขที่ตรงข้ามกับเงือนไขของคำสั่ง if .... จะงงหรือปล่าวนี่ ดูตัวอย่างกันเลยค่ะ น่าจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ

รูปแบบการใช้คำสั่ง if ,else

if (...เงื่อนไข...) { คำสั่งที่ต้องการให้ทำงาน เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง}
else
{คำสั่งที่ต้องการให้ทำงาน หากเงือนไข if เป็นเท็จ}


ตัวอย่างการโปรแกรม

 
   
 
 
     ผลลัพธ์ของโปรแกรม

 
 
     

จากตัวอย่าง เป็นเงือนไขการนำเอาค่าของตัวแปร a และ b มาบวกรวมกัน แล้วทำการเช็คว่ามีค่า เท่ากับ 30 หรือไม่ ซึ่งจากค่าของตัวแปร a และ b คำตอบคือไม่เท่ากับ 30 ดังนั้นเงื่อนไขของ if จึงเป็นเท็จ ทำให้โปรแกรมไม่แสดงคำสั่งที่อยู่ใน {} ของ if และเมื่อมีคำสั่ง else ต่อจาก if เมื่อเงือนไขของ if เป็นเท็จ โปรแกรมจะทำคำสั่งที่อยู่ใน {} ของ else แทนทันที

 

 
   
 

 
   
   
วันที่บทความ : 02 ก.ย. 2550              ที่มา : Webmaster

สอนทำเว็บไซต์   |   สอนภาษา HTML   |   สอน Dreamweaver   |   สอน Photoshop   |   สอนภาษา PHP & MySql   |   รวมทิป เทคนิคการทำเว็บไซต์   |   สอนการทำ SEO
:: Copyright © 2005 by Chatta design. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.::