Thainextstep.com สอนทำเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver Photoshop  PHP & MySql และ การทำ SEO  
Thainextstep.com สอน HTML บทความ Dreamweaver สอน Photoshop บทความ PHP & MySql Web Tips SEO Guide
เตรียมพร้อมสู่ PHP
  การติดตั้ง Appserv
  การติดตั้ง IIS
  การติดตั้ง OmHTTP
  การติดตั้ง PHP
  การติดตั้ง MySQL
  การติดตั้ง PHP MyAdmin

 

Page Layout Formats

ในบทความนี้ Webmaster นำรูปแบบ Page Layout ต่าง ๆ มาฝากเพื่อน ๆ ทุก ๆ คน โดยเฉพาะเพื่อน ๆ ที่เริ่มต้นทำเว็บไซต์ และไม่รู้ว่าจะออกแบบเว็บไซต์ยังไงดี รับรองว่าบทความนี้ช่วยเพื่อน ๆ ได้ ไม่มากก็น้อยค่ะ สำหรับบทความนี้ ก็เป็นรูปแบบ Page Layout ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเกือบจะเรียกว่าเป็นมาตรฐาน Page Layout ก็ว่าได้  เอามาฝากเพื่อน ๆ เผือจะเอาไปเป็นไอเดียร์ Design หน้าเว็บของตัวเอง มีรูปแบบยังไงบ้างดูได้ตามข้อมูลต่อไปนี้ค่ะ

 
Basic page layout - one column with header Basic page layout - once column with footer
Basic page layout - one column with header Basic page layout - once column with footer
   
Common page layout - one column with header and footer Two column only - typically used as the body layout for a one column page layout
Common page layout - one column with header and footer Two column only - typically used as the body layout for a one column page layout
   
two column with header two column with footer
two column with header two column with footer
   
two column with header and footer three column only
two column with header and footer three column only
   
three column with header and footer three column with header
three column with header and footer three column with header
   
three column with footer  
three column with footer  
นอกเหนือจาก Page Layout ตามด้านบนแล้ว ในกรณีีที่เรามีข้อมูลที่ต้องการแสดงในเพจเยอะกว่า เราก็สามารถสร้าง Page Layout ให้มีความซับซ้อนกว่าี้ เพื่อให้ใส่ข้อมูลได้เยอะกว่าเดิม โดยข้อมูล Page Layout ตามด้านล่างนี้ เป็นตัวอย่างในการนำ Page Layout ด้านบน มาออกแบบเพิ่มเติม (จาก Page ไหนบ้าง ลองดูนะค่ะ) ซึ่งจะได้ Page Layout ใหม่ดังนี้
   
   
   
Page Layout Tip

ในการออกแบบส่วนประกอบของเว็บไซต์หนึ่งหน้านั้น จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1. Head  เป็นส่วนประกอบส่วนหัวของเพจ ซึ่งอาจประกอบไปด้วย โลโก้ของเว็บ ชื่อเว็บและ ภาพ Banner ที่สื่อถึงเนื้อหาของเว็บ
2. Menu เมนูคือส่วนที่เป็นลิงค์ของหัวข้อต่าง ๆ ที่จะลิค์ไปยังเพจต่าง ๆ อาจจะอยู่ส่วนบนกลาง บริเวณด้านล่างจาก head ฝั่งซายหรือฝั่งขวาของเพจ
3. Contecnt  ส่วนของเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ที่ต้องการแสดง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณตรงกลางของเพจ หรือข้อมูลเนือหา รองลงไป อาจจะอยู่ด้านซ้ายหรือขวาของเพจก็ได้
4. Footer ส่วนปลายของเพจ ซึ่งจะอยู่ล่างสุดของเพจเสมอ มีไว้เพื่อใส่ข้อมูลเดี่ยวกับที่อยู่ของเว็บ หรือ อีเมล์ำสำหรับติดต่อเว็บ ชื่อผู้ดีไซน์เว็บ และข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธ์  อย่างใดอย่างหนึ่ง บ้างครั้งอาจไม่มี footer ก็ได้ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้อาจจะนำไปไว้ในหน้า Contact us ก็ได้

 
ที่มา : Webmaster วันที่ : 08-06-52...
:: Copyright © 2005 by Chatta design. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.::