Logo
Thainextstep.com สอนทำเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver Photoshop  PHP & MySql และ การทำ SEO  
top menu
Thainextstep.com สอน HTML บทความ Dreamweaver สอน Photoshop บทความ PHP & MySql Web Tips SEO Guide
การเขียนภาษา HTML
เริ่มต้นกับ HTML
   ภาษา HTML
   โครงสร้างภาษา HTML
   การปรับแต่งเอกสาร HTML
   การกำหนดลักษณะข้อความ
   การจัดรูปแบบข้อความ
   การจัดตำแหน่งข้อความ
   การใส่รูปภาพ
   การเชื่อมโยง (ลิงค์)
   การสร้างตาราง
   การปรับแต่งตาราง
 

 
:: การสร้างตาราง

จากบทความในบทที่ผ่าน ๆ มา ในเรื่องของการจัดตำแหน่งของข้อความ จะเห็นได้ว่าถึงแม้เราจะสามารถจัดตำแหน่งได้แล้ว แต่การจัดตำแหน่งนั้นก็ยังไม่สารมารถกำหนดเจาะจงได้ละเอียดนัก เพราะ สามารถระบุได้เฉพาะชิดซ้าย ชิดขวา และตรงกลางเท่านั้น ในบทความนี้เราจะมาจัดตำแหน่งของข้อความ โดยการใช้ตารางในการควบคุมตำแหน่งของข้อมูลที่เราต้องการแสดงผล

การสร้างตารางนั้น เราสามารถนำมาช่วยในการกำหนดตำแหน่งการแสดงผลของข้อมูลภายในเว็บเพจของเราได้ ว่าข้อมูลไหนต้องการแสดง ณ ตำแหน่งใดในเว็บเพจ โดยเราสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาจัดแสดงในเซลล์ต่าง ๆ ของตารางได้ ทำให้สะดวกในการออกแบบการจัดว่างข้อมูล และทำให้การจัดว่างข้อมูลมีระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย

ในการสร้างตารางนั้นจะมี Tag ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับสร้างตารางในภาษา html ดังนี้

           1. การสร้างตาราง  <table> </table>
           2. การสร้างแถวภายในตาราง  <tr> </tr> แท็กนี้ต้องอยู่ภายในแท็ก <table> </table>
           3. การสร้างคอลัมน์ภายในแถวแต่ละแถว <td> </td> แท็กนี้ต้องอยู่ภายในแท็ก <tr> </tr>

 รูปแบบโครงสร้างของตาราง

  <table>
       <tr>
              <td>
...ข้อมูล....</td>
        </tr>
  </table>

จากโครงสร้างจะเป็นการสร้างตารางแบบง่ายที่สุดคือ การสร้างตาราแบบ 1 แถว และ 1 คอลัมน์
 
 ตัวอย่างการสร้างตารางแบบ 2 x 3  (2 แถว 3 คอลัมน์)


  <html>
  <head><title>
....การสร้างตารางแบบ 2 x 3  (2 แถว 3 คอลัมน์)....</title></head>
       <body>
               <table>
                      
<!--
เริ่มต้นแถวที่ 1 ->
                      <tr>
                             <td>
...ข้อมูล....</td>
                             <td>
...ข้อมูล....</td>
                             <td>
...ข้อมูล....</td>
                      </tr>
                      <!--
เริ่มต้นแถวที่ 2 ->
                      <tr>
                             <td>
...ข้อมูล....</td>
                             <td>
...ข้อมูล....</td>
                             <td>
...ข้อมูล....</td>
                      </tr>
               </table>
       </body>
  </html>

 

จากตัวอย่างจะสักเกตได้ว่ามีแถว 2 แถว ซึ่งจะเขียนโค้ด html ได้โดยเขียนแท็ก <tr> </tr> 2 ชุด และในแถวแต่ละแถวมีคอลัมน์ 3 คอลัมน์ ดังนั้นเราก็สามารถเขียนโค้ดเืื่พื่อสร้างคอลัมน์ โดยเขียนแท็ก <td></td> ไว้ใน <tr> </tr> โดยใน 1 แถวมีคอลัมน์ 3 คอลัมน์ ดังนั้นเราจึงต้องเขียนแท็ก <td></td> 3 ชุดไว้ในแท็ก <tr> </tr> แต่ละชุด

 

สำหรับบทความนี้ก็ขอจบเีีพียงเท่านี้ก่อนนะค่ะ แต่เรื่องของการจัดการกับตารางยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะ เพราะเรายังสามารถปรับแต่งตารางได้อีกมากมายค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการใส่สี การจัดตำแหน่งต่าง ๆ ติดตามรายละเอียดได้ในบทความตอนต่อไปค่ะ

 
 
ที่มา : Webmaster วันที่ : 31-06-50...
สอนทำเว็บไซต์   |   สอนภาษา HTML   |   สอน Dreamweaver   |   สอน Photoshop   |   สอนภาษา PHP & MySql   |   รวมทิป เทคนิคการทำเว็บไซต์   |   สอนการทำ SEO
:: Copyright © 2005 by Chatta design. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.::