Logo
Thainextstep.com สอนทำเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver Photoshop  PHP & MySql และ การทำ SEO  
top menu
Thainextstep.com สอน HTML บทความ Dreamweaver สอน Photoshop บทความ PHP & MySql Web Tips SEO Guide
การเขียนภาษา HTML
เริ่มต้นกับ HTML
   ภาษา HTML
   โครงสร้างภาษา HTML
   การปรับแต่งเอกสาร HTML
   การกำหนดลักษณะข้อความ
   การจัดรูปแบบข้อความ
   การจัดตำแหน่งข้อความ
   การใส่รูปภาพ
   การเชื่อมโยง (ลิงค์)
   การสร้างตาราง
   การปรับแต่งตาราง
 

 
:: การปรับแต่งเอกสาร HTML

การปรับแต่งเอกสารในที่นี้ จะหมายถึงการใส่สีสันให้กับเอกสาร HTML ในส่วนของการใส่พิ้นหลัง (Background) ให้โฮมเพจของเรามีสีสันเพิ่มขึ้น ซึ่งการใส่พื้นหลังให้โฮมเพจสามารถใส่ได้ 2 แบบ คือ การใส่สีให้พื้นหลัง และการใส่ภาพให้พื้นหลัง

ในการใส่รูปแบบนั้นจะใส่เิิ่พิ่มในส่วนของแท็กเปิด ของแท็ก <body> เพราะคำสั่งนี้เป็นส่วนขยายที่เรียกว่า Attribute ของแท็ก <body> นั้นเอง โดยจะมีรูปแบบดังนี้

           1. แบบใส่สีให้พื้นหลัง bgcolor = "ชื่อสี" หรือ bgcolor = "#รหัสสี"
           2. แบบใส่ภาพให้พื้นหลัง background = "ชื่อภาพ"

 รูปแบบการใส่สีให้ื้พื้นหลัง

  <html>
  <head><title>
....การใส่สีให้พื้นหลังเป็นสีแดง....</title></head>
       <body bgcolor = "red">
       </body>
  </html>


 รูปแบบการใส่ภาพให้ื้พื้นหลัง

  <html>
  <head><title>
....การใส่ภาพให้พื้นหลัง....</title></head>
       <body background = "lilies.jpg">
       </body>
  </html>

 Tip HTML

การระบุค่าสีสำำหรับภาษา HTML
การระบุค่าสีสำหรับภาษา HTML สามารถระบุค่าได้ 2 แบบ คือ แบบระบุโดยใช้ชื่อสี (ภาษาอังกฤษ) เช่น red green blue เป็นต้น และอีกรูปแบบหนึ่ง คือการระบุค่าสีเป็นรหัสสี ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเลขฐาน 16 ได้แก่ 1-9 และ E-F (ทั้งหมดรวม 16 ตัว) และเื่พื่อให้ได้สีที่หลากหลายจึง มีการผสมของหลักสีกลายมาเป็นรหัสค่าสี 6 หลัก ซึ่งมีตั้งแต่รหัส 000000 - FFFFFF ซึ่งจะได้สีทั้งหมดประมาณ 16.7 ล้านสีด้วยกัน

ในรหัสสี 6 หลักนี้ มีความหมายเกี่ยวการผสมสีอยู่ โดยแบ่งเป็น 3 สีหลัก หรือจะเรียกว่าแม่สีก็ได้คือ สองหลักแรก คือสีแดง และ 2 หลักกลางคือสีเขียว และ 2 หลักสุดท้ายคือสีน้ำเงิน ซึ่งเราจะเรียกว่า RGB  (Red Green Blue) โดยแม่สีสามตัวหลักนี้ เขียนอยู่ในรูปแบบรหัสสีสำหรับใช้กับภาษา HTML ได้ดังนี้

               - รหัสสีแดง      #FF0000
               - รหัสสีเขียว     #00FF00
               - รหัสสีน้ำเงิน   #0000FF

นอกจากนี้ก็มีสีหลักอีก 2 สี ซึ่งก็คือ
               - รหัสสีดำ        #000000
               - รหัสสีขาว      #FFFFFF

หลักการของสีทางคอมพิวเตอร์เราจะเรียกว่าสีทางแสง ซึ่งจะมีความแตกต่างจากสีทางวัตถุอยู่บ้าง นั้นก็คือ หากเป็นสีในทางวัตถุเมื่อเราผสมสี แดง เขียว น้ำเงิน เข้าด้วยกันจะได้ผลลัพธ์เป็นสีดำ แต่สำหรับสีทางแสง เมื่อผสมสีีทั้ง 3 นี้เข้าด้วยกันจะได้เป็นสีขาว ดังเช่นเมื่อเรา เราเอารหัสสี แดง เขียว น้ำเงิน ซึ่งก็คือ #FF0000 #00FF00 และ #0000FF รวมกันจะได้รหัสสีของสีขาว #FFFFFF

การใส่ภาพในเอกสาร HTML
ในบทความตอนนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาพ ดังนี้จึงขอให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาพที่จะนำมาใช้ทำเว็บกันซะเลย ซึ่งไฟล์ภาพที่เป็นมาตรฐานที่สามารถนำำมาใส่ในเว็บมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด โดยแต่ละภาพก็มีลักษณะการนำมาใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. GIF (Graphic Intechange Format)
ไฟล์ภาพชนิดนี้ นิยมใช้สำหรับภาพกราฟิคที่เป็นลักษณะลายเล้น ข้อความตัวอักษร หรือภาพการ์ตูนต่าง ๆ ซึ่งมีสีไม่มากนัก เพราะไฟล์ GIF มีค่าสีสูงสุดเีพียง 256 สี ดังนั้นทำให้ภาพกราฟิคที่เราเซฟเป็นไฟล์ประเภท GIF เป็นภาพที่มีลักษณะทึบ และไม่สามารถไล่เฉดสีได้มากนัก แต่ข้อดีของไฟล์ประเภทนี้คือ เราสามารถสร้างและเซฟภาพประเภทนี้ให้มีลักษณะพื้นหลังโปร่งใส (Transparent) ซึ่งสามารถนำภาพเหล่านี้ไปใช้กับพื้นหลังสีอะไรก็ได้ ไฟล์ภาพประเภทนี้มีไฟล์นามสกุลเป็น .gif

2. JPG (Joint Photographic Expert Group)
ไฟล์ประเภทนี้สามารถแสดงผลของสีได้สูงสุดถึง 16.7 ล้านสี ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับภาพที่มีเฉดสีเยอะ เช่น ภาพถ่ายต่าง ๆ หรือภาพอื่น ๆ ที่มีสีเยอะ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกที่จะบีบอัดไฟล์ภาพให้มีขนาดเล็กลงได้ แต่คุณภาพจะลดลง และ่ไฟล์ประเภทนี้ไม่สามารถทำเป็นแบบพื้นหลังโปร่งใส่ได้ ไฟล์ภาพประเภทนี้มีไฟล์นามสกุลเป็น .jpg และ .jpeg  

3. PNG (Portable Network Graphic)
ไฟล์ประเภทนี้จะมีให้เลือกเซฟ 2 แบบคือ แบบ PNG-8 ซึ่งสามารถแสดงผลสีได้สูงสุด 256 สี และยังสามารถเซฟเป็นแบบ PNG-24 ซึ่งสามารถแสดงผลสีได้สูงสุดถึง 16.7 ล้านสีเหมือนไฟล์ JPG นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นภาพพื้นหลังโปร่งใส เหมือนกับ GIF ได้ด้วย แต่ไฟล์ภาพประเภทนี้จะมีขนาดไฟล์ใหญ่กว่าภาพ JPG มาก ดังนั้นจึงมักใช้เซฟภาพซึ่งมีขนาดเล็ก ๆ แต่มีการใช้สีมาก เช่น ภาพไอคอน ต่าง ๆ ไฟล์ประเภทนี้มีนามสกุล .png

** หมายเหตุ จากโค้ด รูปแบบการใส่ภาพให้ื้พื้นหลัง ในการกำหนดชื่อรูปจะต้องมีรูปภาพเตรียมไว้ด้วย และจะต้องระบุเส้นทางการเข้าถึงไฟล์ภาพนั้น ๆ ให้ถูกต้อง ในที่นี้ Webmaster เซฟรูปภาพอยู่ที่เดียวกันกับไฟล์ HTML หากคุณเซฟภาพไว้คนล่ะที่ก็ต้องระบุเส้นทางการเข้าถึงไฟล์ภาพ เช่น หากคุณสร้างโฟลเดอร์ชื่อ images ไว้เก็บรูปโดยเฉพาะอีกที โค้ดก็จะต้องระบุดังนี้   <body background = " images/lilies.jpg">

 
ที่มา : Webmaster วันที่ : 01-06-50...
สอนทำเว็บไซต์   |   สอนภาษา HTML   |   สอน Dreamweaver   |   สอน Photoshop   |   สอนภาษา PHP & MySql   |   รวมทิป เทคนิคการทำเว็บไซต์   |   สอนการทำ SEO
:: Copyright © 2005 by Chatta design. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.::